TSO kindcentrum De Matrix


Stichting Welluswijs verzorgt de TSO voor CBS De Marsweijde.
Omdat we werken met een vast personeelsrooster, staan er voor de TSO vrijwel altijd bekende gezichten voor de kinderen.

Groep 1/2 :
De kinderen verzamelen in de gang bij de Groene Stip. Daar staan leidsters met een herkenbaar oranje Welluswijs-hesje aan om de kinderen op te halen.
Op het moment dat de groep erg groot is, wordt deze opgedeeld. De kinderen worden verdeeld over drie ruimtes: twee ruimtes van de bso en het handenarbeidlokaal. Daar gaan de kinderen hun meegebrachte brood en drinken nuttigen . Bij elke ruimte is een leidster aanwezig. Kinderen weten vantevoren waar zij een broodje eten, zodat hen structuur geboden wordt.
Rond 12.30 uur zijn de kinderen klaar en gaan ze gezamenlijk naar buiten toe om te spelen.
Als het erg slecht weer is blijven ze binnen in de BSO-ruimte. Daar mogen ze dan spelen tot 13.00 uur. Ze kunnen bouwen, knutselen, bewegingsspellen doen etc.
Om 13.00 uur nemen de juffen van school het over.
Uiteraard is er dan ook sprake van een overdracht.
 
Groep 3 t/m 8:
 
* Deze leerlingen eten in de klaslokalen. In het begin van het schooljaar wordt vastgesteld, in overleg met de leerkrachten, op welke dagen in welk lokaal wordt gegeten.
* Wanneer kindaantallen laag zijn, dan worden klassen samengevoegd.
* Op vrijdag worden de kinderen beneden bij de trappen gehaald, daar staat een TSO leidster met een herkenbaar oranje hesje aan om de kinderen op te halen. Ze eten dan vanwege de beperkte groepsgrootte in de BSO-ruimte.
 
Rond 12.30 uur zijn de kinderen klaar met brood eten en gaan ze lekker naar buiten toe. Ze mogen dan kiezen of ze naar het dak willen of dat ze beneden blijven. Na het maken van de keuze, wordt er niet in de pauze heen en weer gelopen van dak naar beneden en andersom. Bij de activiteiten op het dak zijn altijd minimaal twee leidsters aanwezig. De andere leidsters begeleiden de activiteiten beneden.
Als het erg slecht weer is, blijven we binnen; de groep blijft in de klas waar ze gegeten hebben. Daar mogen ze een spelletje pakken uit de kast of kan er gekleurd worden.
Om 13.00 uur nemen de juffen van school het over.
Uiteraard is er dan ook sprake van een overdracht.