Verkeerssituatie en parkeerproblemen rondom de MatrixWij (de Kern en de MarsWeijde) hebben overleg gehad over de verkeerssituatie en parkeerproblemen rondom De Matrix.  Het is u wellicht ook opgevallen dat het steeds drukker wordt op de tijden dat de scholen beginnen en uitgaan. De toenemende bebouwing zorgt daarnaast voor minder ruimte om te parkeren.  Wij vinden het belangrijk om met elkaar een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is maar vooral de veiligheid van de schoolgaande kinderen voorop stelt.
Met deze brief willen wij u daarom de volgende gedragsregels  voorstellen met daarbij het nadrukkelijke verzoek om hiermee vanaf nu rekening te houden.
  1. Woont u dichtbij de school, kom dan lopend of op de fiets.
  2. Moet u de Ervenweg oversteken gebruik dan de oversteekplaats naar de Erve Ruitminck i.p.v. naar de Aldi, deze is veiliger i.v.m  geen vrachtverkeer.
  3. Is het niet mogelijk om te lopen of te fietsen en komt u met de auto wilt u dan gebruik maken van de nieuwe aanbevolen route (zie kaartje) en rekening houden met de onvoorspelbaarheid van jonge kinderen in het verkeer.
  4. Kan uw kind zelfstandig naar binnen gaan gebruik dan de Kiss and  Ride stroken, deze zijn alleen bedoeld om uw kind uit de auto te laten stappen en weer door te rijden.
  5. Parkeren  om uw kind de school in te brengen kan op de daarvoor aangegeven  bestemde plaatsen namelijk voor
OBS De Kern: oranje: parkeren in de parkeervakken  voor de school of op het braakliggend terrein aan de voorkant van de school en voor 
CBS De Marsweijde:parkeren zoveel mogelijk bij de winkels of op de strook langs het grasveld aan de kant van de Erve Ruitminck.
  1. De afspraak om de uitgang van de kleuters aan de Erve Ruitminck  autoluw te houden wordt uitgebreid met de uitgang van de kinderen van OBS De Kern aan de Erve Nijsinck .
Op het kaartje (gewenste route)  is te zien hoe welke rijroute wij aanbevelen voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving voor uw kinderen en onze leerlingen.
Met vriendelijke groet,
OBS De Kern
CBS De MarsWeijde