mr > agenda mr 
 

 

Groepen
 
 
1d 1a 1b 1c
2a 2b 3a 3b
4a 4b 5a 5b
6a 6b 7 7/8
8
Nieuwsbrieven
 

 

Agenda mr vergadering dinsdag 15 september, 19.30 uur- 21.00 uur
 
1.Notulen vorige vergadering ( cao vergaderrooster, continurooster bovenbouw)
2Verbouwing school/ruimtegebrek
3. Klimaat school
4. Bevindingen tabletles
5. Instroomgroep
6.rondvraag