Leden Medezeggenschapsraad.Namens de ouders:
Jeroen van Dongen (voorzitter)
 
 
Luc Hillebrand
 Jolanda Vreugdenhil


 


Namens de leerkrachten:
Gerlinde Drenthen (secretaris)
g.drenthen@cbsdemarsweijde.nl
Truus Franken
t.franken@cbsdemarsweijde.nl
Bertine Broekroelofs
b.broekroelofs@cbsdemarsweijde.nl