Leden Medezeggenschapsraad.Namens de ouders:
Luc Hillebrand (voorzitter)
 
Arjan Hidders
 Jolanda Vreugdenhil


 


Namens de leerkrachten:
Marjan Klifman (secretaris)
m.klifman@cbsdemarsweijde.nl
Marianne Otten
m.otten@cbsdemarsweijde.nl
Hermien Heuver 
h.heuver@cbsdemarsweijde.nl