Praktische informatie


Coronamaatregelen. 

Zie het aparte kopje coronamaatregelen. 

Continurooster. 

Op school hanteren wij het continurooster. We werken met een 4-gelijke dagen model. We beginnen elke dag om 8.30 uur. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij en de andere dagen om 14.30 uur. De kleuters zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij. Alle leerlingen eten, behalve de woensdag, op school. Zij moeten daarvoor een lunchpakket mee en drinken. Ze eten met de leerkracht in de klas. Na het eten gaan de groepen een half uur buiten spelen. Medewerkers van Welluswijs en de MarsWeijde houden dan toezicht.  

Pauzetijden. 

 

Ochtendpauze 

Middagpauze 

Groepen 1 en 2 

10.00 uur – 10.15 uur 

11.45 uur – 12.15 uur 

Groepen 3 t/m 5 

10.15 uur - 10.30 uur 

12.15 uur – 12.45 uur 

Groepen 6 t/m 8 

10.35 uur – 10.50 uur 

12.45 uur – 13.15 uur 

Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen fruit en drinken. Wij promoten gezond eten en zien dan ook graag dat alle leerlingen fruit meenemen.  

Gymtijden.  

Dag 

Groepen  

Maandag 

8a, 8b, 7a, 6a, 6b, 7b 

Dinsdag 

5b, 5c, 4a, 4b, 3a, 3b, 5a 

Woensdag 

1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d 

Donderdag 

8b, 8a, 7a, 6b, 6a, 7a  

Vrijdag 

5a, 5b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5c 

De gymlessen worden gegeven door vakleerkracht Jeroen Bouter.  Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen. Na het gymmen wordt er vanaf groep 5 door de leerlingen gedoucht, een handdoek moet dus ook meegenomen worden. 

Ziektemeldingen. 

Ziektemeldingen kunt u doorgeven telefonisch vanaf 8.00 uur. U kunt ook een mail naar de leerkracht sturen. Een berichtje sturen via Parro is ook mogelijk.  

Communicatie. 

Wij communiceren via Parro, dit is een school beveiligde app. Parro staat in verbinding met ons school administratiesysteem Parnassys.  Ook zal er af een toe een nieuwsbrief uitkomen in de vorm van Adobe Spark. Uiteraard is mailen en bellen ook mogelijk.  

U kunt in de Parro App ook uw eigen privacy-instellingen aangeven m.b.t. foto- filmmateriaal.   

Driehoeksgesprekken. 

Op CBS de MarsWeijde worden driehoeksgesprekken gevoerd. Dit zijn gesprekken tussen kind, ouder(s) en leerkracht(en). Er zijn 5 gespreksmomenten per jaar mogelijk, waarvan er 3 verplicht zijn. We beginnen jaarlijks met een startgesprek. Het doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen. In november vinden er gesprekken op verzoek plaats. Dit kan op verzoek van ouders of van de leerkracht zijn. In februari vinden de voortgangsgesprekken plaats. Het doel van dit gesprek is om de voortgang van het kind te bespreken. In april zijn er nog gesprekken op verzoek en aan het einde van het schooljaar voeren we het evaluatiegesprek. In dit gesprek vieren we de behaalde succes en blikken we terug en vooruit.  
We hebben ervoor gekozen om driehoeksgesprekken te voeren omdat een leerling die in gesprek is met zijn leerkracht eigenaarschap gaat ervaren over zijn of haar eigen leerproces. Een goed gesprek geeft een kind de ruimte om te vertellen hoe hij school ervaart, wat hij wil leren en wat hij daarbij nodig heeft. Deze informatie is voor de leerkrachten ontzettend waardevol. De leerling helpt de leerkracht om het onderwijs doelgerichter te laten zijn. 

GSA.
Elke groep houdt elk jaar een grote schoolavond. We willen onze leerlingen ervaring laten op doen met het podium. De avonden worden door de groepen uit hetzelfde leerjaar verzorgd. Ouders van de desbetreffende groep zijn uitgenodigd om de GSA bij te wonen. De leerlingen zijn de generale repetitie 's middags op school. De data van deze avonden worden begin schooljaar kenbaar gemaakt. 

Overige. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze is ook op onze website te vinden.