oudercommissie > reglement 
 

 

Groepen
 
 
1d 1a 1b 1c
2a 2b 3a 3b
4a 4b 5a 5b
6a 6b 7 7/8
8
Nieuwsbrieven
 

 

REGLEMENT

  • De commissie bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 6 overige leden.
  • Alleen ouders of verzorgers van kinderen die de school bezoeken, kunnen lid zijn van de commissie.
  • Uit één gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de commissie.
  • De zittingsduur van de leden bedraagt minimaal 4 jaar.
  • Leden van de commissie die geen kinderen meer op school hebben, zijn niet herkiesbaar.
  • Het lidmaatschap van de oudercommissie kan tussentijds worden beëindigd na schriftelijke mededeling van het lid aan de voorzitter van de commissie.
  • In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
  • De commissie kan een lid schoren wanneer, naar mening van de meerderheid van de commissie, het lid zijn  of haar taak niet naar behoren vervuld. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, stelt de commissie de betrokkenen in kennis van de tegen hem/haar ingebrachte bezwaren en geeft hem/haar de mogelijkheid zich daartegen te verweren.