FACEBOOK
De oudercommissie maakt, naast De Zegges (nieuwsbrief van school), gebruik van Facebook om met ouders/verzorgers van kinderen die bij CBS De Marsweijde naar school gaan te communiceren over de verschillende activiteiten die zij in de loop van het jaar organiseert. Alleen ouders/verzorgers die direct betrokken zijn bij de zorg van een kind dat naar CBS De MarsWeijde gaat, kunnen vrienden worden van Oudercommissie CBS De Marsweijde. Dit betekent dus dat verzoeken van opa's/oma's, gast-/oppasgezinnen om vrienden te worden, niet worden geaccepteerd. Op deze manier blijft het een besloten groep. Het beheer van Facebook ligt bij één van de leden van de oudercommissie.