home > onze school 
 

 

Groepen
 
 
1d 1a 1b 1c
2a 2b 3a 3b
4a 4b 5a 5b
6a 6b 7 7/8
8
Nieuwsbrieven
 

 

  

Over onze school 


Het ontstaan van de brede school.
 

In 2003 werd besloten om scholen te gaan bouwen in de Marslanden. De gemeente Hardenberg wilde de twee scholen, een openbare en een christelijke school, liefst onder één dak.
Maquette van de Matrix
Er waren echter nog meer mogelijkheden. De peuterspeelzaal, de stichting Pro Kind, een logopedist en een praktijk voor(kinder-)fysiotherapie zochten ook een (nieuw) onderkomen. Daarnaast toonden ook Carinova (Algemeen Maatschappelijk werk en Jeugdgezondheidszorg) en Stichting De Stuw (tiener- en wijkactiviteiten) belangstelling en wilde het bestuurscentrum van onze schoolvereniging ook kantoorruimte in de nieuwe school. Door al deze deelnemers onder één dak bijeen te brengen, zou het mogelijk worden om er een zgn. “Brede School” van te maken.
Het brengt namelijk bijna alle organisaties die zich met de zorg voor kinderen bezig houden bijeen onder één dak en vandaar de naam: “Brede School”.
 

Ontstaan van de school.


Het bestuur gaf aan een kernteam van drie leerkrachten de opdracht om eens na te denken over een nieuwe school. Ze moesten rekening houden met de volgende aspecten:
 • een school met een eigen protestants christelijke identiteit
 • een school die open staat voor onderwijsvernieuwing
 • een school die participeert in een brede school en dus nauw samenwerkt met de andere deelnemers
 • in een gebouw voor de toekomst
Ze hebben daar goed over nagedacht en dat vervolgens vastgelegd in een “Ondernemingsplan” voor de nieuwe school.
Het was een uitdaging om te brainstormen over een gloednieuwe school. Juist omdat het gebouw nog bedacht moest worden, bood het de mogelijkheid om allerlei nieuwe inzichten volop ruimte te geven. Een belangrijke vraag was: Hoe vertalen we de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs in een gebouw waarmee je tientallen jaren vooruit kunt? We dachten aan de volgende zaken:
 • Nieuwe ideeën op het gebied van onderwijs en leren
 • Het gebruik van computers
 • Intensieve samenwerking binnen een brede school
 • De voor- en nadelen van de gebouwen die we nu gebruiken.
Door al onze gedachten en wensen op papier te zetten, wisten we waar we bij de ontwerpfase van het gebouw op moesten letten.
 

Het nieuwe gebouw.


In januari 2004 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe gebouw. We wisselden ideeën uit met de andere gebruikers en dat resulteerde uiteindelijk in een programma van eisen. Daarin staat beschreven wat wij van het nieuwe gebouw verwachten. Hiermee kon een architect gekozen worden en dat werd het architectenbureau Marlies Rohmer uit Amsterdam.
Mevr. Simone van de Brink, die het ontwerp heeft gemaakt, heeft zelf schoolgaande kinderen. Ze heeft bij het ontwerpen van de binnenkant van de school sterk rekening gehouden met de wensen van het kernteam.

 

De opening.


De school zou, als alles volgens plan was verlopen, starten aan het begin van het schooljaar 2006/2007 in het gebouw aan de Erve Odinck. Dat bleek echter niet haalbaar. We zijn toen begonnen in de voormalige CBS Ichthus aan de Rembrandtstraat. 
Op 22 januari 2007 was het gebouw, op het centrale deel na, klaar. We kregen toen toch de sleutel en konden de lokalen in gebruik nemen. Op zaterdag 19 januari hebben we toen in één dag met zo’n 40 enthousiaste ouders de school verhuisd van de Rembrandtstraat naar de Matrix.
In mei was het gebouw uiteindelijk helemaal klaar en is in mei door wethouder Liese geopend. 

 

Naam van de school.


De Marslanden zijn eeuwenlang de gezamenlijke weidegronden van de inwoners van de stad Hardenberg
geweest. Door de ouderwetse schrijfwijze te kiezen wordt er een link gelegd met het verleden van de
nieuwe woonwijk. De ij in ‘Weijde’ roept associaties op met “samen”. In onze Missie-Visie speelt
“samen” een belangrijke rol:

 • Het samen leren van kinderen, leerkrachten en stagiaires
 • Nauwe samenwerking met de ouders
 • Samenwerking binnen de brede school De Matrix
 • Ons gebouw wil binnen de wijk een plek van samenkomst zijn

De school nu.

In schooljaar 2006/ 2007 startten wij met een 90-tal leerlingen. Er waren toen 5 groepen.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid met een leerlingenaantal van 390 en telt onze school 16 groepen. De verwachting is dat de groei nog wel even zal aanhouden en dat er dus  in de nabije toekomst nog groepen en collega’s bij zullen komen.