Welkom

De Marslanden zijn eeuwenlang de gezamenlijke weidegronden van de inwoners van de stad Hardenberg
geweest. Door de ouderwetse schrijfwijze te kiezen wordt er een link gelegd met het verleden van de
nieuwe woonwijk. De ij in ‘Weijde’ roept associaties op met “samen”. In onze Missie-Visie speelt
“samen” een belangrijke rol:

  • Het samen leren van kinderen, leerkrachten en stagiaires
  • Nauwe samenwerking met de ouders
  • Samenwerking binnen de brede school De Matrix
  • Ons gebouw wil binnen de wijk een plek van samenkomst zijn   

Kalender

  • 21 september 2020 Groep 1 & 2 vrij
  • 23 september 2020 Start kinderpostzegelactie
  • 30 september 2020 Start kinderboekenweek
  • 12 oktober 2020 herfstvakantie
  • 13 oktober 2020 herfstvakantie

naar de volledige kalender...

Vreedzame School

Vlog

Hier komt een vlog gemaakt door de kinderen van de Marsweijde. Wij zijn er nog druk mee bezig. 

Bestuur